Súkromie

V procese objednávania budete požiadaní o zadanie Vašich osobných údajov (aktuálnych a platných). Tieto údaje sú nutné pre správne doručenie tovaru a vystavenie daňového dokladu. Zodpovednosť za problémy vzniknuté v dôsledku zadania nesprávnych alebo neúplných osobných údajov nenesie predávajúci.!
Všetky Vami zadané osobné údaje sú považované za dôverné (je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade spoločnosť IT. Nika & Vika.sk, prevádzkovateľ internetového obchodu lyze-bicykle.sk neposkytne tieto údaje tretej strane.