Kontakt

IČO: 41362519
IČ DPH: SK1021181183

Bankové spojenie: 0312338633/0900
IBAN: SK33 0900 0000 0003 1233 8633
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX


orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. : 041/ 7632 130, fax. č.: 041/ 7632 139 E-mail: za(zavináč)soi.sk